Nyheter fra Maxeta as
 
 
Vinterleveranse 17.02.2014
Levering av en 25 / 31,5 MVA mellomtransformator til Skagerak Nett AS, Voll transformatorstasjon i Skien. Transformatoren fra SGB i Regensburg, Tyskland, ble «skiddet» inn av Mammoet. Når den kommer i drift, skal transformatoren forsterke et svakt 11kV nett i området.