Elektroinstallasjon

Produktkatalog Kontakt

Vern- og tavlesystem Legrand

Legrand har et komplett spekter av effektbrytere fra 0,5 til 6300A, jordfeil- og overspenningsbeskyttelse til alle typer installasjoner. Legrand er kjent for smarte, tidsbesparende løsninger for koblings- og tavle-/skapsystemer.

Valg av riktig vernløsning er et fag i seg selv —  beskyttelse mot kortslutninger, overlast, jordfeil og overspenninger. Valg av riktig løsning og produkt er helt vesentlig for å oppnå riktig beskyttelse.

Legrand har løsningen  –  kontakt oss og vi hjelper deg fram til et riktig valg.

Se gjerne vår Youtube-kanal for flere demonstrasjoner av Legrand-produkter!

Legrand tavlesystem

Automat-sikringer

Legrand DX3 automatsikringer
Legrand DX3 automatsikringer

Jordfeilauto-mater/brytere/moduler

DX3 jordfeilbryter Legrand Maxeta
Legrand DX3 jordfeilautomater/brytere/moduler

Tilbehør

Tilbehør sikringer Legrand Maxeta
Tilbehør for automater, jordfeilautomater og -brytere

Overspen-ningsvern

Overspenningsvern Maxeta Legrand
Legrand overspenningsvern

Smelte-sikringer

Smeltesikringer Legrand Maxeta
Legrand smeltesikringer

Øvrig modulært

Modulært materiell Legrand Maxeta
 Øvrig modulært materiell

Effektbrytere

DPX3 effektbrytere Legrand Maxeta
Legrand DPX3 effektbrytere

Lastskille-brytere

Legrand lastskillebrytere elektroinstallasjon Legrand lastskillebrytere

Google Translate »