Elforsyning

Produktkatalog Kontakt

Jording og sikkerhet

Ved arbeid på eller i nærheten av høyspenningsanlegg er spenningsprøver og jord- /kortslutningsutrustninger av de viktigste elementene for sikring av personell.

Apparater

Jordingsapparat

Spennings-indikering

Spenningsindikering sikkerhet

Stenger

Betjeningsstenger jording

Tilbehør

Jording sikkerhet verneutstyr