Elforsyning

Produktkatalog Kontakt

Kontaktfett P1

Kontaktfett P1

PFISTERER kontaktfett beskytter Al/Al- og Al/Cu-skruforbindelser mot korrosjon, i innendørs og utendørs anlegg .

I forbindelse med sin høye temperaturbestandighet (90ºC varig og 200ºC i kortslutningstilfeller) garanteres en tilfredsstillende varig strømovergang.
Kontaktfett P1 har god vedheft og er bestandig mot vann og luft som innholder vanndamp, SO2/SO3, koksalt, nitrøse gasser, klor og ozon.

Google Translate »