Elforsyning

Kontakt

Transformatorer

Maxeta AS leverer store krafttransformatorer fra SGB-SMIT GROUP sin fabrikk Royal SMIT Transformers B.V. i Nijmegen, Nederland.

Royal SMIT utvikler, produserer og installerer transformatorer (trefase og enfase), faseskiftere og reaktorer mellom 100 og 1200 MVA og opp til 765 kV.

Ved Waal-kanal i Nijmegen har Royal SMIT sitt service-vedlikehold- og reparasjons-verksted som har både lokalt og mobilt testutstyr for store krafttransformatorer.

Google Translate »