• Helse og omsorg

    Maxeta AS leverer flere varianter av operasjonssøyler produsert av Ondal GmbH for operasjonsrom, intensivrom og undersøkelsesrom . Ondal GmbH er en av Tysklands største produsenter, etablert i 1945, og har i dag produksjonsenheter i Tyskland, Kina og USA. I tillegg har Maxeta et omfattende leveringsprogram av bevegelige armer for montering av uttaksenheter, lys og skjermer.

    Kontakt helse og omsorg

Operasjonssøyler

ONDAL GmbH har et stort utvalg av operasjonssøyler og bevegelige armer.
Her vises kun noen modeller.

Maxeta utvikler i samarbeid mer sine kunder stadig nye løsninger, så finner du ikke det du trenger  –  ta kontakt!

Mediboom

Mediboom

Acrobat 2000

Ondal Acrobat 2000Acrobat 2000

Uttaksenhet

MCR4 uttaksenhetMCR4 Uttaksenhet

Florence sykeromspaneler er medisinske forsyningsenheter beregnet for fast montering på vegg i behandlings- og pasientrom.
Panelene distribuerer elektrisk kraft, svakstrømsignaler, i hovedsak tele/data og sykesignal, alarmer, samt medisinske gasser. Panelene er for permanent bruk med en levetid på ca. 25 år. Utstyret er underlagt kontinuerlig vedlikehold. Et sykeromspanel er etter installasjon å betegne som en fast installasjon som omfattes av det samme krav til vedlikehold og kontroll som den øvrige elektriske og gasstekniske installasjon.

Brukere/helsepersonell kan tilslutte utstyr til panelets uttak for elkraft og gass.
Panelene gir også mulighet for mekanisk innfesting av medisinsk utstyr ved bruk av klaver på den integrerte, medisinske opphengsskinne.
Det kan være avsatt plass for ettermontering av elektrisk eller elektronisk utstyr, eksempelvis tele /data og pasientsignalutstyr som ikke nødvendigvis er montert fra fabrikk.
Panelene kan være utrustet med lysutstyr for allmennbelysning, nattlys og leselys. Lysstyringen skjer ved bruk av brytere i panel, håndkontroll fra seng eller eksterne brytere ved dør.

Pasient og andre personer kan benytte sterkstrømsuttak for tilkobling av mobiltelefonlader, PC og annet elektronisk utstyr for eget bruk, betjene belysning hvis den er integrert. Datauttak kan også være tilgjengelig for benyttelse. Disse komponentene er de samme som finnes i ”alle” hjem og er selvforklarende.

Sykeromspaneler er klassifisert som medisinsk utstyr og skal tilfredsstille kravene i medisindirektivet MDD 93/42 EEC. Våre Florence paneler er godkjent som klasse IIa og IIb, avhengig av panelenes bestykning.

  • Paneler som inneholder elektrisk installasjon og gassinstallasjon, medisinske gasser, klassifiseres som klasse IIa produkt.
  • Paneler som inneholder elektrisk installasjon og gassinstallasjon, medisinske gasser, hvor man overvåker, regulerer eller styrer medisinske gasser, klassifiseres som klasse IIb produkt. (F. eks. paneler med innebygget sugeejektor.)

Sykeromspaneler er produsert i henhold til EN 11197:2009. Våre paneler er typegodkjent av Nemko som er et sertifisert kontrollorgan CE 0470. Maxeta er sertifisert etter EN13485:2012. (Kvalitetssystem for medisinske enheter). Sertifiseringen dekker utvikling, produksjon, installasjon, service og salg. Maxeta er også ISO 9001:2008 sertifisert. Våre montører utfører ombygginger, service og vedlikeholdsarbeider på alle våre produkter. Dette sikrer garanti og godkjenninger.

Google Translate »