Jernbane

.. Pfisterer og Flury

Kontakt

Leveringsprogram baneprodukter

Avdelingen har produkter og spesialkompetanse innen baneprodukter. Maxeta har lang erfaring, solid fagkunnskap og nært samarbeid med PFISTERER og Arthur Flury AG, som er to av Europas ledende produsenter innen bransjen.

Kontaktledningsanlegg

Vi leverer komponenter som inngår i kontaktledninganlegget. Disse er godkjent av Jernbaneverket. Leverandører er AG Flury og PFISTERER.

Les mer...

Verktøy for baneanlegg

Uttrekks- og retteverktøy for kontakttråd. Lasermåler, strekklemmer. Bor og borepasta.

Les mer...

Kontaktteknikk, skru- og press

Maxeta leverer press- og skrukomponenter til kontaktledningssystemer. Produktene er godkjent av Jernbaneverket.

Les mer...

Pressverktøy for baneanlegg

Pressverktøy for kontaktlednings-
komponenter. Montasjeveiledninger i den utdypende delen av vår Banekatalog.

Les mer...

Jording og sikkerhet

Kundetilpassede løsninger innen jording og sikkerhet iht. gjeldende normer.

Les mer

Avsperring

Den bærbare sikkerhetsløsningen

Les mer

Banekatalogen

Banekatalogen på 128 sider inneholder også en utdypende del om kontaktteknikk, samt montasjeanvisninger og detaljtegninger.

Last ned

Nyheter Jernbane

Google Translate »