Jernbane

Kontakt

Jording og sikkerhet

Ved arbeid på eller i nærheten av høyspenningsanlegg er spenningsprøver og jord- /kortslutningsutrustninger av de viktigste elementene for sikring av personell.

Jordings-apparater

Jordingsapparater jernbane jording og sikkerhet Jordingsapparater

Betjenings-stenger

Betjeningsstenger jernbane jording og sikkerhet Isstøter, stang for skillekniv m.m.

Spennings-indikering

Spenningsindikering jording og sikkerhet

Google Translate »