Jernbane

Kontakt

Jordingsapparater

Typisk jordingsapparat jernbane

Et komplett jordingsapparat består av:

  • faseklemme
  • faselisse
  • skinneklemme

Ved bestilling av jordingsapparat: husk at både faseklemme og skinneklemme må tåle samme korstslutningsytelse som faselissa.

I Norge skal følgende krav tilfredsstilles:

«Koblingshus»:
Kortslutningsstrøm: 33,5 kA 0,5 sek.
Støtstrøm 69 kA 0,5 sek.
Lisse: 120 mm²

Ofotbanen og Oslo-området:
Kortslutningsstrøm: 26,5 kA 0,5 sek
Støtstrøm: 54,8 kA 0,5 sek.
Lisse: 95 mm²

Resten av landet:
Kortslutningsstrøm: 12,5 kA 0,5 sek.
Støtstrøm: 27,4 kA 0,5 sek
Lisse: 50 mm²


Faseklemmer og opphengskrok for profilfri jording jernbane
FASEKLEMMER for enkel og dobbel kontakttråd
OPPHENGSKROK for profilfri jording


Skinneklemme jernbane Maxeta
SKINNEKLEMMER:

  1. Skinneklemme 110-125 / 135-150mm
  2. Skinnemagnet
  3. Diagonal skinnetang
  4. Skinnetang (klemme)
  5. Skinne- /rilleklemme
  6. Kago-klemme

Transport- og oppbevaringsutstyr for jordingsapparater jernbane
Oppbevarings- og transportutstyr for jordingsapparater

1. Opphengsknekt
Type K2 for lagring av jordingsappareter med jord- og faseklemmer.
Knekter av stål (hvitt plastbelagt) med stor krumningsradius gir et godt leie for lissen.

2. Bag – type B1
Beregnet for jordings- og kortsutningsapparater.
Sydd av slitesterk, impregnert, ikke diffusjonstett duk og utstyrt med bærestropper og snøring.
Bagene er romslige og gir god plass for apparater, sammensatt av våre største klemmer, og for rikelig med kobberlisse.

3. Bag – type NSB

Google Translate »