Jernbane

Kontakt

Spenningsindikering

KP-test 5 spenningsindikering Maxeta Pfisterer elforsyning jernbane

KP-Test 5 er en kapasitiv spenningstester for nominelle spenninger fra 1 til 420 kV.

Spenningstesterne i serien “KP-test 5” står for den høyeste kvalitet og sikkerhet. For PFISTERER står brukerens  personlige sikkerhet i fokus når spenning i området mellom 1 og 420 kV skal kontrolleres.
Dette er et av PFISTERERs overordnete mål.
Den nyeste generasjon KP-test 5 er konstruert iht. IEC 61243-1:2003.
Kan brukes under nedbør.

Egenskaper:

  • integrert akustisk signal til pålitelig spenningskontroll, selv på støyende områder.
  • ekstremt kraftige lysdioder i en optimal plassering gir bedre sikkerhet.
  • pålitelig selvtest når spenningstesteren tennes ved på-/av-knappen.
  • overgang til bajonettholder slik at kunden kan benytte egen betjeningsstang.

Overgang og betjeningsstang medfølger ikke, men kan bestilles.


Nytt laboratorium for test av spenningsindikatorer
Her kan vi utføre den anbefalte 6-årskontroll av indikatorer opp til 36 kV.
Testlaboratorium spenningstest høyspenning Maxeta KP-Test 5

For spenningsindikering finnes det IEC-standard, og «Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» sier tydelig at der hvor det finnes IEC- norm for sikkerhetsutstyr, skal utstyret merkes med den aktuelle norm.
For enpolete spenningsindikatorer gjelder IEC/NEK EN 61243-1.

Google Translate »