Jernbane

Kontakt

Kontaktledningsanlegg

Maxeta leverer komponenter for kontaktledningsanlegg. Våre leverandører er Arthur Flury AG og PFISTERER.

Komponenter

Hengetrådklemme kjøreledningssystemerKontaktkomponenter for baneanlegg

Seksjons- og avspennings- isolatorer

Seksjonsisolator ZS15 15kV kjøreledningssystemerSeksjons- og avspenningsisolatorer for baneanlegg

TENSOREX C+

Auto avspenning kjøreledning Tensorex C+ kjøreledningssystemerAutomatisk avspenning av kontaktledning, TENSOREX C+

Google Translate »