Jernbane

Kontakt

Automatisk avspenning av kontaktledning, TENSOREX C+

Automatisk avspenning for kontaktledning jernbane Tensorex C+

Etter mer enn 10 års erfaring og suksess med TENSOREX® lanserer nå Pfisterer TENSOREX® C+, en langt mer kompakt løsning enn den tidligere.

  • Kompakt
  • Beskjedent visuelt inntrykk
  • Bedre og raskere installasjon
  • Lav vekt
  • Økt sikkerhet
  • Ingen hjelpetrinser
  • Ingen beskyttelseskasse for vekter
  • Ikke behov for nisje ved tunnelmontasje
  • Optimert lagerstyring

Funksjonsprinsipp:
Funksjonsprinsippet til den nye TENSOREX® C+ er hovedsakelig det samme som til standardutførelsen. TENSOREX® C+ er i prinsippet ei fjær som gir et konstant strekk i kontaktledningen ved variasjon av lengden.
Ei spesialutviklet spiralfjær og 2 trinser med variabel radius er montert på samme aksel.
Variasjonen i dreiemoment som frambringes av fjæra gjennom dens rotasjon, kompenseres av radiusvariasjonen til trinsa som kontaktledningen forbindes med.
Dreiemomentet som påvirker trinsesystemet, holdes i balanse av spiralfjæras dreiemoment, og derfor er strekket som påvirker
kontaktledningen, tilnærmet konstant.

Google Translate »