Jernbane

Kontakt

Pressutstyr for baneanlegg

Vi leverer pressutstyr og komponenter fra Pfisterer for kontaktpressing av standardmateriell og de spesialkomponentene og tilhørende pressutstyr som skal benyttes på kontaktledningsanlegg i Norge. Dette er et DIN-normert system for 6-kant press. For standard Cu-komponenter: DIN 46325 For standard Al-komponenter: DIN 46329

Mekaniske håndpress- tenger

Håndpresstang mekanisk

Hydraulisk presshode

Presshode hydraulisk 850 bar str. DB3 banehodeHydraulisk presshode 850bar, DB (bane)

Løsebakker for C og E

Bakke for å løsne C- og E-klemmer for presshode, hydraulisk, 850 bar DB3Løsebakker for C- og E-klemmer banehode 850bar, DB

Hydraulisk presse, oppladbar

Hydraulisk presse oppladbar

Pressbakker 6K

Pressbakke 6K for banehode 850 bar, DBPressbakker 6K for banehode 850bar, DB

Pressbakke for skjøteklemme

Pressbakke for skjøteklemme KT for presshode hydraulisk DB3 850 barPressbakke for skjøteklemme KT, banehode 850bar, DB

Hydraulisk presse, 220V nett

Pressverktøy høytrykk hydraulisk EHP

Pressbakker for C og E

Pressbakke for C- og E-klemmer for presshode hydraulisk 850 bar DB3Pressbakker for C- og E-klemmer banehode 850bar, DB

Løsebakke for skjøteklemme

Bakke for å løsne skjøteklemme kontakttråd for presshode hydraulisk DB3 850 barLøsebakke for skjøteklemme KT, banehode 850bar, DB

Google Translate »