Jernbane

Kontakt

Verktøy for baneanlegg

Maxeta leverer materiell for linjer opptil 420kV. Vår hovedleverandør er PFISTERER Sefag.

Peka strekklemme

PEKA strekklemme Cu Fe Verktøy for baneanlegg MaxetaFor Cu-, Fe-, Al- og Feral-liner

Lasermåler

Lasermåler for kontakttråd, kontaktledning Verktøy for baneanlegg MaxetaFor kontakttråd

Peka strekklemme

PEKA strekklemme Al Feral Verktøy for baneanlegg MaxetaFor Al- og Feral-liner

Bor og borepasta

Bor og borepasta Safetrack Maxeta jernbane Verktøy for baneanleggFor boring i skinner

Uttrekks-klemme

Uttrekksklemme for kontakttråd Verktøy for baneanlegg MaxetaFor kontakttråd og line

Google Translate »