mars 16 , 2018 /

Ny leverandør: Greenpipe

Siden 2001 har Greenpipe utviklet kabelbeskyttelsesrør tilpasset nordiske forhold med fokus på funksjonalitet, arbeidsforhold og miljø.

Blant de nyheter som har utfordret bransjen i årevis, er først og fremst delbare kabelrør i klassen SRS. At alle produkter utelukkende lages av 100% gjenvunnet plast, har fått mange til å tenke i nye baner og se muligheter. Miljøbesparelsene i gjenvunnet plast er store for bransjen etter som andre produsenter forbruker enorme mengder plast.

Nå, ca. 17 år senere, er Greenpipe fremdeles en foregangsbedrift innen delbare kabelrør, stagplater og sjøkabelbeskyttelse og forsyner i dag 10 markeder i Europa med den nye generasjonen delbare kabelrør. Greenpipe leverer komplette systemer i flere dimensjoner med kvalitetsklassifisering etter behov.
Greenpipes produkter er designet for å lette montørenes og lagerpersonalets arbeid. 

Økonomisk støtter Greenpipe ideelle foreninger og hjeleporganisasjoner med 1 kr per solgte meter Snipp & Snapp®. Ideelle foreninger innen idretten gjør et viktig samfunnssarbid med å utvikle unge mennesker.

Google Translate »