oktober 10 , 2017 /

Ny leverandør: Jean Müller

Vår nyeste, tyske leverandør skriver om seg selv:

“Vårt firma forener tradisjon og framgang.”
Jean Müller GmbH Elektronische Fabrik har sitt hovedkontor og største produksjonsområde i Eltville am Rhein.
Fra begynnelsen i 1897, med sikringer, omfatter produktområdet i dag lavspenning brytere, bryterkombinasjoner, komponenter til elforsyning, elektronisk overvåking og energistyringssystemer.
JEAN MÜLLERs produkter har opparbeidet seg et renommé over hele verden for sikkerhet og pålitelighet i bruk og håndtering. Firmaet tilbyr sine kunder skreddersydde, moderne løsninger for distribusjon av elektrisitet. Global tilstedeværelse er også fordelaktig, med underavdelinger i Polen, Sveits, Østerrike, Singapore, New Zealand, India, Tyrkia og Kina.
Videreutvikling av produkter og ekspertise gjenspeiles av framgang, mens tradisjon gjenspeiles i sterke kunderelasjoner, rådgivningskvalitet og sterke røtter i hjemstedet Rheingau.
“Det er i Eltville firmaets hjerte slår – med over 600 lojale ansatte som er vår innovasjonskraft over hele verden.“

Link til firmaets hjemmeside her:
Jean Müller Maxeta

Google Translate »